top of page
_R9A4522.jpg
StressTop

Certificering og international anerkendelse

 

Hver coach der certificeres hos Vælds Uddannelse & Coaching, certificeres i overenstemmelse med VÆLDS høje internationale standarder (se nederst på siden) i forhold til etik, undervisnings- og coachingkvalitet der fordrer, at deltageren succesfuldt har gennemført:

 

 • uddannelsesforløbets undersvisning

 • egen coaching

 • løbende evaluering

 • individuelle coachforløb

 • afsluttende certificeringsprocess

Den afsluttende VÆLDS certificering opnås i overensstemmelse med VÆLDS Uddannelse og Coaching ud fra tilfredsstillende resultater i nedenstående 3 kriterier:

 

 • Teoretisk – skriftlig prøve i kendskab til NPCS’s modeller og teoretiske afsæt.

 • Analytisk – skriftlig opgave med analyse af udvalgt coachforløb

 • Praktisk – gennemførelse af coachforløb og eksamineret coachsession

NeuroPsykologisk CoachingSystem er under kontinuerlig vurdering og udvikling.  VÆLDS årelange erfaring indenfor coaching, ledelse, selvledelse og træning af individer og grupper er baggrunden for VÆLDS coachuddannelse og NeuroPsykologisk CoachingSystem.

 

International standard og certificering

VÆLDS Uddannelse & Coaching respekterer og forpligter sig på løbenbende at dokumentere følgende vigtige kriterier, samt modtage kvalitetssikrende supervision for at være anerkendt af The International Association of Humanistic Neurolinguistic Psychology sammenslutningen.

 1. De til enhver tid ansvarshavende for uddannelsesinstitutionen må dokumentere et tilfredsstillende højt erfaringsniveau inden for følgende 3 områder – det teoretiske, det praktiske samt det professionelle område.

 2. Det er påkrævet at al træning gennemføres og udføres af den eller de personer der er direkte ansvarlige for uddannelsesinstitutionen samt deres profesionelle, godkendte og certificerede undervisere.

 3. Undervisning og feedback må på intet tidspunkt blive udført at assistenter eller andre uerfarne deltagere eller medarbejdere.

 4. Størrelsen på uddannelseshold må ikke være større end at undervisningen og underviseren kan bevare en personlig opmærksomhed på hver deltager.

 5. Det påkræves at uddannelsesinstitutionen har grundige certificerings standarder og stringente kriterier for certificerings processen som er godkendt af og superviseret af The International Association of Humanistic Neurolinguistic Psychology.

 6. Uddannelsesinstitutionen må til enhver tid overholde The International Association of Humanistic Neurolinguistic Psychology 's etiske standarder. 

 7. Studerende der certificeres af den godkendte uddannelsesinstitution må være bekendt og villig til at overholde The International Association of Humanistic Neurolinguistic Psychology etiske standarder.

iahnlp new seal.png
bottom of page