top of page

Hvad er H.E.A.R.T?

 

H.E.A.R.T er kursusforløb for teams i pleje-, sundheds-, omsorgs- og undervisningssektoren.

 

Alle lige fra den yngste menige medarbejder til den ældste leder i toppen der arbejder i pleje-, sundheds-, omsorgs- og undervisningssektoren bruger sig selv og deres hjerter, hver eneste dag. 

 

H.E.A.R.T er trivselsfremme for hele teamet.

H.E.A.R.T er nødvendigt for at sikre at de tiltag vi gør bliver langsigtede. 

H.E.A.R.T fordi vi alle ved at tema-dage og kvik-fix ikke har den ønskede virkning i hele gruppen på den lange bane.

 

Det er desværre et almindeligt kendt problem at trivslen er udfordret. Sygefraværet er mange steder i den høje ende, det er svært at rekruttere medarbejdere og nogle steder er engagementet og jobtilfredsheden under pres og andre steder er der decideret job-flugt.

 

Der er store menneskelige og økonomiske omkostninger på spil og det bliver vi nødt til at stå sammen om at GØRE noget VED – ikke bare tale om, men rent faktisk gøre noget ved det.

Alle os der arbejder i eller er i berøring med områden ved at der er brug for at gøre noget, der gør en forskel på et dybere plan.

 

Det gør H.E.A.R.T.

H.E.A.R.T. står for helhedsorienteret anerkendelses, resource- og relationsfokuseret trivselsfremme.

 

Kursets tilrettelæggelse og forløb

H.E.A.R.T er et fagligt, teoretisk og hjerteligt gennemarbejdet program, som omfavner helheden – et H.E.A.R.T. forløb henvender sig til teamet og teamledere der skal styrkes og støttes i deres samarbejde og deres trivsel.

Formål

At hvert teammedlem og det samlede team styrkes i deres måde at støtte sig selv og hinanden i det krævende arbejde med mennesker og derigennem øger sammenhold og trivsel. 

 

Fokus og indhold på H.E.A.R.T. forløb er

  • Kommunikation

  • Engagement

  • Anerkendelse

  • Relationer

  • Resourcefokus

  • Trivsel​ og jobtilfredshed

Målgruppe

Teams i pleje-, sundheds- og undervisningssektoren.

H.E.A.R.T oprettes som interne kursusforløb for teams i pleje-, sundheds- og undervisningssektoren.

 

Hvem er ansvarlig for H.E.A.R.T

Louise Vælds, psykologi pd’er har siden 90’erne arbejdet med kommunikation, samarbejde, supervision og undervisning blandt anden i emnerne trivsel, stress, kommunikation, anerkendelse, positiv psykologi, ledelse og konflikthåndtering.

 

Louise har gennem undersøgelser, observationer, interview og erfaringer inden for pleje-, sundheds-, omsorgs- og undervisningssektoren udviklet H.E.A.R.T, som et tilbud til disse hårdt pressede sektorer.

Kontakt

Louise Vælds på mail louise@louisevaelds.dk / tlf. 51 90 12 96

IMG_6899.jpg
bottom of page