top of page
  • Louise Vælds

Fra udmattelse til bæredygtig ledelse: Sådan bryder I fri af burnout-kulturen

Opdateret: 3. jun. 2023

Burnout-kultur (udmattelseskultur) er desværre et ganske udbredt fænomen i den vestlige verden, hvor lange arbejdsdage og en performance-kultur præger vores arbejdsmiljø og vores velbefindende. Har man en arbejdsplads, der er præget af burnout-kultur, er det vigtigt, at man som leder, ikke lader stå til, eftersom det kan have store konsekvenser for både medarbejdere, virksomheden som helhed og både top og bundlinje.


Vi er derfor nødt til at tage problemet alvorligt og have fokus på at skabe kulturer, der via bæredygtig ledelse sikrer både effektivitet, performance og trivsel. Denne artikel giver input til, hvordan man som ledere, via bæredygtig ledelse, kan implementere strategier, der fremmer et sundt og produktivt arbejdsmiljø for alle medarbejdere.


Burnout-kultur refererer til en arbejdsmiljømæssig problematik, hvor medarbejdere oplever vedvarende og udmattende stress som følge af arbejdsrelateret pres, mangel på balance mellem arbejde og privatliv samt utilstrækkelig støtte fra organisationen i form af anerkendelse, passende mængde ressourcer, overskuelig kompleksitet og vedvarende ledelsesopfølgning. Denne form for kultur medvirker til en følelse af udmattelse, manglende engagement og nedsat præstationsevne, hvilket kan have negative konsekvenser for både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed.


Tegn på, at I har en burnout-kultur


En væsentlig del af ledelsesopgaven er at gå foran i at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives og kan udfolde deres fulde potentiale, så virksomheden overordnet set kan skabe de ønskede resultater. Har man en burnout-kultur så er det sværere at opnå, da denne form for kultur typisk har ødelæggende konsekvenser for både sundhed, produktivitet og engagement.


Hvad kan vi så rent faktisk gøre ved det? Første step er at genkende og forstå problemet. Accepterer vi at der er et problem, så kan vi med enkle redskaber forebygge og håndtere denne burnout-kultur i vores organisationer.


Men hvordan ser man i det hele taget, om man har en burnout-kultur?

De primære tegn er hyppig udskiftning af medarbejdere og et højt antal af sygemeldinger.


Dertil er der en række andre tegn, I kan holde øje med:

  • Mødekultur uden pauser imellem møderne, og møder der strækker sig ud over sluttidspunkt.

  • Tendens til at sætte eventuelt vedrørte på som CC i mails.

  • Kalenderbookinger af kollegaer og medarbejdere til møder oveni deres andre møder.

  • Igangsættelse af for mange store projekter på samme tid, så medarbejdere skal veksle for meget imellem opgaver af for høj kompleksitet, med for mange forskellige samarbejdspartnere og opgavestillere.

  • Høje arbejdsmængder og urealistiske deadlines der fører til konstant følelse af pres, stress og overarbejde.

  • Der eksisterer en kultur om, at man er meget tilgængelig om aftenen, i weekender og på helligdage, hvilket gør det svært at opretholde en balance mellem arbejde og privatliv.

  • En utilstrækkelig pause-kultur der gør, at man sørger for ikke at tage pauser, tage ferie eller genoplade, hvilket fører til udmattelse og manglende restitution.

  • Man oplever i alle niveauer af organisationen en manglende støtte og psykologisk tryghed og er uopmærksom på anerkendelse af hinandens indsats, der fører til ligegyldighed og usikkerhed.

  • Der eksisterer en fejlfinder-kultur, hvor høje kvalitetskrav resulterer i manglende anerkendelse og fejring af succeser, hvilket skaber koldt samarbejde eller modstand mod de andre.

Kan I nikke genkendende til en eller flere af dem? Så er det tid til at kigge nærmere på, hvilke startegier I med fordel, kan implementere for at vende burnout-kultur til flow og performance.

Er det et emne, I gerne vil høre mere om I jeres organisation? Så kan I med fordel deltage i vores heldagsseminar Coaching Lab, hvor I lærer, hvordan I flytter kulturen på arbejdspladsen væk fra overpræstation, der medfører stress og udbrændthed, og hen til en kultur, der er kendetegnet ved flow og performance. Læs mere om Coaching Lab her.

Strategier til at begrænse burnout-kultur

Som ledere har man indflydelse til at skabe vigtige, og nødvendige, forandringer i arbejdspladsens kultur. Men hvor starter vi?

Vores erfaring hos VÆLDS viser, at der er en række strategier, der kan bidrage til at fremme bæredygtig ledelse og begrænse burnout. Følgende strategier har vist sig at være særligt effektive hos de virksomheder, vi arbejder med til daglig:

Prioritering af medarbejdernes trivsel

Prioritering af medarbejdernes trivsel er afgørende for at bekæmpe burnout-kultur og skabe et sundt arbejdsmiljø. En måde at opnå det på, er ved at skabe en sund balance mellem arbejde og privatliv for medarbejderne. Det kan gøres ved at tilbyde fleksible arbejdstider, der giver medarbejderne mulighed for, at tilpasse deres arbejde til deres personlige forpligtelser og behov. Fleksibilitet kan også omfatte muligheden for fjernarbejde eller hjemmearbejdsdage.

Psykisk sikkerhed er afgørende

Prioritering af medarbejdernes trivsel er afgørende for at skabe en sund arbejdskultur og forhindre burnout. Kommunikation og åbenhed spiller en central rolle i denne proces. Virksomheder bør investere tid og ressourcer i at skabe en atmosfære præget af psykisk sikkerhed, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at dele ideer, iagttagelser, udfordringer og stress. En åben dialog om burnout og trivsel, giver mulighed for at identificere problemområder og tage proaktive skridt til at imødegå dem. Ved at skabe støttesystemer og ressourcer, kan medarbejdernes trivsel og work-life balance styrkes.

Være det gode eksempel

Som leder fungerer man som en synlig rollemodel; Det er derfor afgørende, at I viser jeres medarbejdere, via jeres egne handlinger, at det er acceptabelt og vigtigt at tage vare på sin egen sundhed. Det kan eksempelvis omfatte regelmæssige pauser, begrænset overarbejde og skabe en sund balance mellem arbejde og fritid. Ved at demonstrere sunde adfærdsmønstre, sender man som leder et stærkt budskab og opfordrer samtidig sine medarbejdere til at følge det gode eksempel.

Færre projekter ad gangen

Det er begrænset, hvor mange opgaver og projekter et menneske kan håndtere på én gang; for at undgå burnout, er det en god ide at se på arbejdsmængden, og hjælpe jeres medarbejdere med at prioritere deres opgaver og reducere arbejdsbyrden, hvilket samtidig forbedrer kvaliteten af arbejdet og øger produktiviteten.


Sikre nødvendige ressourcer og realistiske tidsrammer:

Det er afgørende, at I som ledere sørger for, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer og realistiske tidsrammer, for deres projekter og arbejdsopgaver. Ved at sikre tilstrækkelig bemanding, passende budgetter og klare forventninger, kan man som leder hjælpe sine medarbejdere med at undgå overbelastning og stress. Det er vigtigt at skabe en arbejdskultur, hvor der er fokus på kvalitet og ikke kun på kvantitet, og hvor medarbejderne har mulighed for at udføre deres arbejde på en effektiv og bæredygtig måde.


Løbende dialog om trivsel er nøglen


Løbende dialog om trivsel er afgørende for at opretholde et sundt arbejdsmiljø. Som leder bør I engagere jer i regelmæssige samtaler med jeres medarbejderne for at evaluere deres trivsel og tilpasse arbejdsbyrden efter behov.


Ved at lytte til medarbejdernes udfordringer og behov, kan I som ledere identificere potentielle stressfaktorer og træffe relevante foranstaltninger for at sikre en passende arbejdsbelastning. Denne løbende dialog skaber også et rum for medarbejderne til at udtrykke deres bekymringer, få støtte, og arbejde sammen om, at skabe et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø.


Ved at implementere en række af disse strategier nævnt i denne artikel kan både ledere og organisationer hjælpe medarbejderne, med at undgå burnout og skabe en mere bæredygtig og effektiv arbejdskultur.


Som ledere har vi ansvaret for at implementere strategier, der adresserer problemet med burnout-kultur og skaber en kultur, der fremmer trivsel og bæredygtig ledelse. Det gavner både medarbejdere, virksomheder og organisationer på langt sigt. Det er vigtigt, at vi sammen fastholder en ikke-accept af burnout-kultur og virkelig investerer i at forme en bedre arbejdskultur for fremtiden.

Er det et emne, I gerne vil høre mere om I jeres organisation? Så kan I med fordel deltage i vores heldagsseminar Coaching Lab, hvor I lærer, hvordan I flytter kulturen på arbejdspladsen væk fra overpræstation, der medfører stress og udbrændthed, og hen til en kultur, der er kendetegnet ved flow og performance. Læs mere om arrangementet her.


119 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

ความคิดเห็น


bottom of page